50 jaar

Unieke overzichtstentoonstelling Mat Kissing

Op zaterdag 4 maart a.s. wordt in Pulchri Studio om 15:00 uur onder de titel ’50 jaar Mat’ door Sam Drukker een unieke overzichtstentoonstelling geopend van het veelzijdige werk van Mat Kissing.

De beeldkunstenaar Mat Kissing (1946) verwierf in ons land vooral bekendheid als portretschilder. In de afgelopen vijftig jaar heeft zij daarnaast een rijk scala aan andersoortige schilderijen, etsen, litho’s en tekeningen vervaardigd. De tentoonstelling laat daar voorbeelden van zien. Thema’s variëren van stillevens met bloemen en vogels tot modeontwerpen en beelden uit Burkina Faso. Sommige tentoongestelde werken zijn te koop.

De rode draad door haar werk is het verbeelden van personen.

Bij haar portretten, ook van leden van het Koninklijk Huis, heeft ze zich laten inspireren door het motto van de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamar:

Herkennen is het blijvende in het vluchtige zien’.

Met haar eigen, unieke stijl weet ze het karakter en de gemoedstoestand van de geportretteerden treffend vast te leggen. Ze heeft in de loop der jaren een onmiddellijk herkenbaar eigen ‘handschrift’ ontwikkeld.

Mat heeft niet alleen lessen gevolgd op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, maar heeft haar vakmanschap vergroot door het samenwerken met collega-schilders en -tekenaars. Haar eerdere werk als reclametekenaar heeft haar geleerd, dat niet alleen een goede ‘kop’, maar ook het schilderen van het lichaam met de stofuitdrukking en de valling van de kleding bepalend zijn voor goed portretteren.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de opening op 4 maart a.s. De tentoonstelling blijft te bezoeken tot en met 26 maart a.s. tijdens de openingsuren van Pulchri Studio (dagelijks van 12:00 tot 17:00 uur, maandag gesloten).

Adres: Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag.

Méér informatie over de tentoonstelling, het werk en de loopbaan van Mat Kissing is te vinden op www.pulchri.nl.