Interview in Lourens

In het winternummer 2001/2002 van het tijdschrift Lourens staat een uitgebreid interview met foto’s van de schilderijen van Mat Kissing.
Mat Kissing schildert mens achter portret