portretten

De portretten van Mat Kissing zijn kunstzinnig, psychologisch sterk, ongeflatteerd, zeer exclusief en van hoge kwaliteit.

Kissing streeft er naar de beschouwer zich te laten inleven in het karakter van het model en wil met zo weinig mogelijk middelen, met groot psychologisch inzicht, de herkenbaarheid van de zitter weergeven. Bepaald kleurgebruik of details kunnen het karakter versterken. De kunstenaar vindt dat iedereen iets bijzonders heeft, iets eigens dat je schoonheid kunt noemen. Het heeft te maken met respect voor de mens. Schoonheid is subjectief en kan iets anders betekenen dan we gewend zijn, je kunt op een andere manier kijken dan je gewend bent. Alleen als je als kunstenaar niet flatteert wordt het een karaktervol portret met die specifieke eigenheid van de geportretteerde en daagt het je uit te blijven kijken. Het vertrouwen dat de te portretteren persoon in de kunstenaar heeft is voor het welslagen van het schilderij van groot belang.

Een portret door Mat Kissing is exclusief. Zij laat zich elke keer opnieuw sturen door wat het model bij haar los maakt. Dat kan iets zijn wat haar raakt, wat haar inspireert, wie de persoon is of waar het accent van het karakter of van de houding ligt. Het uitgangspunt is vanzelfsprekend de zitter maar bij haar gaat het niet om een portret in de klassieke zin van het woord. Kissing zal het portret altijd met aandacht schilderen en er diepgang in aanbrengen zodat het blijft boeien. Daarin ligt de kwaliteit van haar werk. Het is vanzelfsprekend dat alle elementen een functie hebben in het vanzelfsprekend kloppend geheel, het kunstzinnig portret.